Jak Działa Ethereum?

Ethereum to nie jest typowa arena blockchain. Tutaj możesz zarabiać samodzielnie poprzez zarabianie ich pieniądza tokenowego o nazwie Ether. Jego funkcjonowanie wewnętrzne i cel różnią się od tego, co robią inne jednostki blockchainowe. Te właśnie stwierdzenie dostarcza nam wierzchołek naszej dyskusji, która nastąpi poniżej. Wyjaśnimy sobie po prostu, co stoi za drugą najsłynniejszą (i wciąż zyskującą na popularności) platformą blockchainową na świecie. Powiadają, iż Ethereum (ETH) to najbardziej złożone systemy blockchainów, jakie kiedykolwiek stworzono. Objaśnimy jego działanie i mechanizmy prostym językiem. 

Zanim się zagłębimy, powinniście poznać podstawową ideę: Blockchain

Blockchain jest to typ systemu obejmujący zwykle automat transakcyjny, który kryptograficznie zabezpiecza fragment danych będący w stanie współdzielonym. Taka właśnie była idea przyświecająca słynnemu Bitcoin i przyświeca ona również i Ethereum (ETH). 

Jako blockchain, dane są namierzalne i pozostawiają za sobą ślad, gdy dodawany jest nowy blok informacji. Poprzez blockchain można zabezpieczyć fragment danych na temat transakcji (lub automatu transakcyjnego), który znajduje się akurat w stanie współdzielonym. 

Skoro już nieco wiecie o Blockchain, pomówmy o Ethereum (ETH):

Pamiętacie, że gdy mówiliśmy o blockchainie, tłumaczyliśmy iż zwykle obejmuje automat transakcyjny, w tym przypadku automatem tym jest Ethereum. Innymi słowy, jest to automat stanów oparty o transakcje. Tego typu automat odbiera dane wejściowe i w związku z tym wykonuje działanie, przechodząc tym samym do nowego stanu.

Stany tej sieci blockchain:

W Ethereum pierwszym stanem jest stan ‘pusty’. Tuż po wykonaniu jakiejkolwiek transakcji następuje przejście do nowego stanu. Nowy stan jest tak zwanym stanem końcowym. Ten stan końcowy ma miejsce, gdy transakcja jest ukończona. Takich stanów końcowych w Ethereum (ETH) są miliony. W celu przechowywania ich danych są one pogrupowane w bloki.

Wynikające procesy:

Blok o najnowszej pozycji jest aktualnym i jest akurat połączony z blokiem poprzednim. Każdy blok zawiera inną serię transakcji. Aby możliwe było przechodzenie między różnymi stanami, wymagana jest poprawna transakcja. 

Różne węzły Ethereum (ETH) (systemy informacyjne) na całym świecie usiłują sprawdzić, czy transakcje są poprawne. Po uznaniu za poprawne otrzymują one wówczas poprawną oznakę. Cały ten proces znany jest jako kopanie. Na skutek kopania tych węzłów (które kontrolują zwykle programiści aplikacji i badacze danych), kontroler węzła może zarabiać kryptowalutę platformy zwaną Ether. ‘Ether’ nadaje wewnętrzną wartość tym węzłom, aby mogły na zlecenie platformy dokonywać przetwarzania przy pomocy własnych zasobów. I tak właśnie, panie i panowie, działa w praktyce Ethereum. 

Bonus: Jak można wykorzystać Ether?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, Ether można wykorzystać do przydzielania wartości wewnętrznej węzłom platformy, którymi są zwykle inżynierowie lub programiści. Mogą oni wykorzystać tą kryptowalutę do obrotu na krypto-giełdach i do zakupu produktów dostępnych na platformie Ethereum.