Top Tag

Według Oracle Times oczekuje się, iż Monero będzie jedną z trzech najlepszych i szeroko stosowanych kryptowalut na świecie w roku 2020. Ze względu na wysoki poziom prywatności wiążący się z Monero, uzyskało ono wsparcie i akceptację świata krypto. Decentralizacja kryptowaluty sprawia jednak, że dosyć ciężko przewidzieć jej cenę w określonym czasie. Nawet, kiedy istnieją prognozy cen i trendów kryptowalut, zwykle nie są one zbyt akuratne. Monero jako kryptowaluta również zmierza się z wyzwaniem prognozowania cen. Pewne szczególne źródła oferują nam jednak szansę na zrozumienie przewidywania Monero (XMR) kurs. Do tych źródeł należą m. in.;

HD wallpaper: Monero, cryptocurrency | Wallpaper Flare
  • LongForecast: Jest to agencja prognostyczna skupiająca się na przewidywaniu fluktuacji na rynkach finansowych i kryptowalutowych. Są oni powszechnie znani z prognozowania cen ponad 100 kryptowalut. W przypadku Monero LongForecast przewiduje, że cena będzie się wahać w obrębie dwóch okresów roku, w kwietniu i grudniu. Na kwiecień przewidują, że cena będzie w zakresie 554 – 638 USD i wzrośnie do 810 – 945 USD w grudniu. 
  • Trading Beasts: Trading Beasts przewiduje, iż krypto coin Monero wzrośnie do około 150 USD w ciągu roku. W związku z tym szacuje się, iż Monero kurs mogłaby dobić około 200 USD w roku 2020. 
  • Crypto Ground: Jest to witryna szeroko znana z przewidywania cen różnych kryptowalut. Crypto Ground przewidziało, iż Monero kurs mogłaby wzrosnąć do ok. 118 USD do końca roku 2020. Prognozuje się również, iż istnieje realna szansa na wzrost ceny XMR do 496 USD, potencjalnie osiągając 500 USD przed końcem roku, w zależności od tego, czy czynniki rynkowe będą sprzyjające i progresywne.
  • CoinSwitch: Biorąc pod uwagę wysoki współczynnik masowej adaptacji Monero, ocenia się iż cena może dobić punktu optymalnego 250 USD, który nigdy wcześniej nie został osiągnięty. Oczekuje się, że ruszy ona z poziomu ok. 200 USD w lutym i wzrośnie do poziomu 250$ pod koniec roku. 

Prognozy Monero kurs na Rok 2023

Przewiduje się, iż nastąpi ogólny wzrost wartości kryptowalut w latach 2021 i 2022. W związku z tym szacuje się, że Monero kurs znacząco wzrośnie w roku 2023 do około 900 USD. 

Prognozy Monero Kurs na Rok 2025

Wraz ze stałym rozwojem adaptacji kryptowalut w kolejnych latach, oczekuje się również wzrost popytu na Monero i w związku z tym prawdopodobnym jest, że Monero dobije ok. 1397 USD w roku 2025. 

Eksperci, profesjonaliści, uczeni obeznani z technologią i cenieni influencerzy w dziedzinie kryptowalut, tacy jak John McAfee, również podają swe prognozy na temat krypto coina Monero. Według Johna McAfee Monero posiada cechy pozwalające mu stać się jedną z najlepszych i najpowszechniej stosowanych kryptowalut. Przewiduje on również, iż Monero mogłoby nawet konkurować z Bitcoinem do miana wiodącej światowej kryptowaluty.

You may also like